JavaScript u vašem Web browseru je isključen ili vaš browser ne podržava JavaScript. ;).

Od 01.10.2019. godine počinje registracija i preregistracija građana u timove porodične medicine

Najnovije

JZU Dom zdravlja Srbac nudi svojim pacijentima paket usluga za neosigurana lica po cijeni od 30.

Paket sadrži:

- ljekarski pregled,
- EKG,
- kompletna krvna slika.

Zainteresovani mogu da se jave u svoje timove porodične medicine i dogovore termine pregleda.

Linkovi

Prognoza vremena

Broj posjeta sajtu

 

Politika kvaliteta


07.11.2013.


Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Srbac nadležna je za primarni nivo zdranstvene zaštite opštine Srbac. Obezbjeđujući prvi kontakt korisnika zdravstvenih usluga sa zdravstvenim sistemom, primarni cilj nam je zadovoljstvo naših korisnika.


U svakodnevnom radu, koristeći raspoloživi kadar, opremu i prostor, borimo se na očuvanju fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja svojih građana. Zajedničkim radom naših zaposlenih i naših korisnika, radimo na preventivnim aktivnostima i podizanju nivoa svijesti o sopstvenom zdravlju građana. Usavršavanjem kadra i opreme borimo se za stalno unaprijeđenje kvaliteta pružanja usluga liječenja i dijagnostike. Timskim radom zaposlenih našim korisnicima obezbjeđujemo dostupnu, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu.


Svi zaposleni moraju se pridržavati najviših etičkih standarda, koji uključuju usaglašenost sa dobrom kliničkom praksom, potpunu posvećenost zadovoljenju potreba naših korisnika, strogu radnu disciplinu, brigu o tehničkoj opremi i dobre međuljudske odnose.


Prilikom pružanja zdravstvenih usluga pridržavamo se zakonskih i drugih normi iz oblasti zdravstva uz uvažavanje prava naših korisnika, i uz očuvanje dostojanstva kako u zdravlju tako i u bolesti.


Vrijednosti po kojima želimo da budemo prepoznatljivi su:


- komunikativnost


- kvalitet


- timski rad


- pristupačnost


- pravičnost


- spremnost za sticanje novih znanja i vještina


Svi zaposleni u Domu zdravlja Srbac obavezni su da poznaju politiku kvaliteta i da je primjenjuju u radu. Rukovodioci organizacionih jedinica obavezni su da politiku kvaliteta saopšte zaposlenima i da osiguraju njenu primjenu u jedinicama kojima rukovode.