JavaScript u vašem Web browseru je isključen ili vaš browser ne podržava JavaScript. ;).

Od 01.10.2019. godine počinje registracija i preregistracija građana u timove porodične medicine

Najnovije

JZU Dom zdravlja Srbac nudi svojim pacijentima paket usluga za neosigurana lica po cijeni od 30.

Paket sadrži:

- ljekarski pregled,
- EKG,
- kompletna krvna slika.

Zainteresovani mogu da se jave u svoje timove porodične medicine i dogovore termine pregleda.

Linkovi

Prognoza vremena

Broj posjeta sajtu

 

Dom zdravlja Srbac nekad i sadDom zdravlja Srbac nekad


Dom zdravlja Srbac je počeo sa radom 01.10.1969. godine. Tada je imao 7 ljekara, ambulante u Razboju, Kukuljama, Kobašu, Sitnešima, Ćukalima i Nožikom, osposobljeno je porodilište, dispanzer za žene i trudnice i dječiji dispanzer. Po samoupravnom modelu Dom zdravlja Srbac je djelovao do 1989. godine.Dom zdravlja Srbac sada


Dom zdravlja Srbac je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite koja se brine o zdravlju stanovnika opštine, prvenstveno provodeći mjere promocije zdravlja i prevencije bolesti. Mjere primarnog nivoa zdravstvene zaštite sprovodi na načelima kontinuiranosti, dostupnosti, jedinstvenosti i sveobuhvatnosti.


Opština Srbac razvija svoj zdravstveni sistem koji je usklađen sa svim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Republike Srpske, prvenstveno se bazirajući na razvoju primarne zdravstvene zaštite, a time i razvoju porodične medicine koja je osnovni stub zdravstvene zaštite.


Porodične medicina sa porodičnim doktorom u centru je osnovni stub primarne zdravstvene zaštite i prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom.


Dom zdravlja je u potpunosti organizovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i preporučenim strategijama.


Timovi porodične medicine su prošli proces akreditacije i dobili sertifikate koji garantuju da rade u potpunosti sa evropskim standardima.


U sklopu doma zdravlja su i ostale službe:


- Služba hitne medicinske pomoći


- Laboratorija


- Služba rendgenske dijagnostike


- Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici (CBR)


- Centar za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ)


- Stomatološka služba


- Higijensko-epidemiološka služba (HES)


- Konsultativno-specijalistička zaštita (KSZ), koja su podrška timovima porodične medicine


Struktura zaposlenih:


- 10 doktora specijalista medicine


- 9 doktora medicine


- 3 doktora stomatologija


- 11 viših medicinskih tehničara


- 3 medicinske sestre akušerke


- 5 laboratorijskih tehničara


- 1 zubni tehničar


- 24 medicinske sestre – tehničari


- 24 nemedicinska radnika