JavaScript u vašem Web browseru je isključen ili vaš browser ne podržava JavaScript. ;).

Dom zdravlja Srbac nekad i sadDom zdravlja Srbac nekad


Dom zdravlja Srbac je počeo sa radom 01.10.1969. godine. Tada je imao 7 ljekara, ambulante u Razboju, Kukuljama, Kobašu, Sitnešima, Ćukalima i Nožikom, osposobljeno je porodilište, dispanzer za žene i trudnice i dječiji dispanzer. Po samoupravnom modelu Dom zdravlja Srbac je djelovao do 1989. godine.


Dom zdravlja Srbac sada


Dom zdravlja Srbac je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite koja se brine o zdravlju stanovnika opštine, prvenstveno provodeći mjere promocije zdravlja i prevencije bolesti. Mjere primarnog nivoa zdravstvene zaštite sprovodi na načelima kontinuiranosti, dostupnosti, jedinstvenosti i sveobuhvatnosti.


Opština Srbac razvija svoj zdravstveni sistem koji je usklađen sa svim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Republike Srpske, prvenstveno se bazirajući na razvoju primarne zdravstvene zaštite, a time i razvoju porodične medicine koja je osnovni stub zdravstvene zaštite.


Porodične medicina sa porodičnim doktorom u centru je osnovni stub primarne zdravstvene zaštite i prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom.


Dom zdravlja je u potpunosti organizovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i preporučenim strategijama.


Timovi porodične medicine su prošli proces akreditacije i dobili sertifikate koji garantuju da rade u potpunosti sa evropskim standardima.


U sklopu doma zdravlja su i ostale službe:


 • Služba hitne medicinske pomoći
 • Laboratorija
 • Služba rendgenske dijagnostike
 • Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici (CBR)
 • Centar za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ)
 • Stomatološka služba
 • Higijensko-epidemiološka služba (HES)
 • Konsultativno-specijalistička zaštita (KSZ), koja su podrška timovima porodične medicine

Struktura zaposlenih:


 • 10 doktora specijalista medicine
 • 9 doktora medicine
 • 3 doktora stomatologija
 • 11 viših medicinskih tehničara
 • 3 medicinske sestre akušerke
 • 5 laboratorijskih tehničara
 • 1 zubni tehničar
 • 24 medicinske sestre – tehničari
 • 24 nemedicinska radnika

↑ na vrh stranice