Slubžu za dijagnostiku čine:

  • Hematološki, biohemijski i stomatološki laboratorij
  • Radiološka i ultrazvučna dijagnostika
  • Higijensko-epidemiološka djelatnost