Dom zdravlja Srbac posjeduje 5 sektorskih ambulati u kojima radi 6 timova porodične medicine i to:

- Kobaš (udaljena od Srpca 21 km) - 1 tim porodične medicine - tel: 051/750-099

- Kukulje (udaljena od Srpca 16 km) - 1 tim porodične medicine - tel: 051/754-275

- Nožičko (udaljena od Srpca 10 km) - 1 tim porodične medicine - tel: 051/753-457

- Razboj (udaljena od Srpca 9 km) - 2 tima porodične medicine - tel: 051/755-111

- Sitneši (udaljena od Srpca 7 km) - 1 tim porodične medicine - tel: 051/752-311


Radno vrijeme:

I smjena 07.00 - 15.00h (pauza 10.00 – 10.30h)