Od 01.10.2019. godine počinje registracija i preregistracija građana u timove porodične medicine

Get Adobe Flash player

Dom zdravlja Srbac nekad

Dom zdravlja Srbac je počeo sa radom 01.10.1969. godine. Tada je imao 7 ljekara, ambulante u Razboju, Kukuljama, Kobašu, Sitnešima, Ćukalima i Nožikom, osposobljeno je porodilište, dispanzer za žene i trudnice i dječiji dispanzer. Po samoupravnom modelu Dom zdravlja Srbac je djelovao do 1989. godine.


Dom zdravlja Srbac sada

Dom zdravlja Srbac je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite koja se brine o zdravlju stanovnika opštine, prvenstveno provodeći mjere promocije zdravlja i prevencije bolesti. Mjere primarnog nivoa zdravstvene zaštite sprovodi na načelima kontinuiranosti, dostupnosti, jedinstvenosti i sveobuhvatnosti.

Opština Srbac razvija svoj zdravstveni sistem koji je usklađen sa svim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Republike Srpske, prvenstveno se bazirajući na razvoju primarne zdravstvene zaštite, a time i razvoju porodične medicine koja je osnovni stub zdravstvene zaštite.

Porodične medicina sa porodičnim doktorom u centru je osnovni stub primarne zdravstvene zaštite i prvi kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom.

Dom zdravlja je u potpunosti organizovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i preporučenim strategijama.

Timovi porodične medicine su prošli proces akreditacije i dobili sertifikate koji garantuju da rade u potpunosti sa evropskim standardima.

U sklopu doma zdravlja su i ostale službe:

- Služba hitne medicinske pomoći

- Laboratorija

- Služba rendgenske dijagnostike

- Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici (CBR)

- Centar za zaštitu mentalnog zdravlja (CMZ)

- Stomatološka služba

- Higijensko-epidemiološka služba (HES)

- Konsultativno-specijalistička zaštita (KSZ), koja su podrška timovima porodične medicine

Struktura zaposlenih

- 10 doktora specijalista medicine  

- 9 doktora medicine

- 3 doktora stomatologija

- 11 viših medicinskih tehničara

- 3 medicinske sestre akušerke

- 5 laboratorijskih tehničara

- 1 zubni tehničar

- 24 medicinske sestre – tehničari

- 24 nemedicinska radnika

JZU Dom zdravlja Srbac nudi svojim pacijentima paket usluga za neosigurana lica po cijeni od 30 KM.


Paket sadrži:

- ljekarski pregled,

EKG, 

- kompletna krvna slika.

Zainteresovani mogu da se jave u svoje timove porodične medicine i dogovore termine pregleda.


Javni konkursi

nema

Usluge

Javne nabavke

nema

Vijesti

nema

Prognoza vremena

Linkovi