JZU Dom zdravlja Srbac

Adresa: 78420 Srbac, Ljubovijska 24

 

 

Važniji brojevi telefona i kontakti:

 

Centrala/Direktor: 051/745-100
Hitna pomoć:  051/745-762 ili 124
Tel/fax: 051/745-101
Glavna sestra:  051/745-740
Sekretar:  051/745-750
Šef računovodstva: 051/745-760
E-mail:  dzsrbac@teol.net
WEB:  www.dzsrbac.com