•  Hirurški ležaj        
  • Ležaj za hitnu       
  • Ginekološki ležaj