Rukovodilac službe: dr Vanja Aćimović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije


Radno vrijeme od 7 do 15 časova.

Telefon 051/492-993

Zaposleni u Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici:

1. dr Vanja Aćimović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

2. Ljiljana Đokanović, viši fizioterapeut

3. Aleksandar Vujić, viši fizioterapeut

4. Slađana Dukić, viša medicinska sestra


Galerija slika